Om EatMoveLive

Vi lever i en modern tid i en omodern kropp…och det utmanar oss ibland. Genom ökad kunskap och medvetenhet om vår mentala konstruktion, vår fysiska konstruktion och den tid vi lever i så skapar vi förutsättningar för bibehållen hälsa och friska företag. Precis detta vill vi bidra med och inspirera inom. 


EatMoveLive är ett hälsofrämjande företag med fokus på människans inre och yttre miljö. Det är din leverantör av arbetsmiljö- och hälsotjänster på organisationsnivå och individnivå. Ett komplement till företagshälsovård, en del av den inbyggda företagshälsovården eller för de som inte har någon företagshälsovård. Vi erbjuder insatser som ökar och återskapar hälsa hos anställda. Vi skräddarsyr paket som bidrar till förbättrad arbetsmiljö och hälsa.

 

EatMoveLive arbetar med hela människan – den totala livsstilen. Vi ser det som en styrka att kunna erbjuda alla delar i en helhet - fysisk, mental och social hälsa. Vi arbetar med att öka medvetenheten och hållbarheten i arbetslivet och därmed också livet. 

 

I nätverket finns värdefulla partners som Kulan Idrottsskadecentrum, vilket ger ett brett kontaktnät av kompletterande kompetenser som t.e.x sjukgymnaster, massörer och läkare. Nätverket fylls ständigt på för att EatMoveLive ska kunna ansvara för ditt totala välbefinnande. Se under fliken partners.

 

Vi vill också göra vad vi kan för att bidra till andra som behöver vår hjälp. I år bidrar vi till att Love and Hope som arbetar för att skapa humana förhållande för flickor och pojkar genom att arbeta mot barnsexhandel. Länder där barn är speciellt utsatta är Nepal, Sri Lanka, Indien och Bangladesh. Vill du veta mer besök www.loveandhope.org

Eat natural, Move natural, Live your life with love

projektledning & design Epafi • design & webbproduktion Artnvision